Probiyotikler

ilemelisaakol

Probiyotikler

Süt grubu

PROBİYOTİKLER
Probiyotik, Yunanca “pros” ve “bios” kelimelerinden türemiş olup “yaşam için” anlamına gelmektedir. Araştırmacıların bazıları bu sözcüğü “başka organizmanın büyümesini uyaran bir organizma salgısı” olarak tanımlarken bazıları “bağırsaklarda mikrobik dengeyi sağlayan mikroorganizmalar” olarak tanımlamaktadır. Günümüzde ise probiyotikler “mikroflorayı değiştirerek sağlık üzerine yararları olan, faydalı mikroorganizma türlerini içerenler ürünler” olarak tanımlanmaktadır.

Peki nerelerde Bulunur Bu Probiyotikler?
Fermente süt ürünleri başta olmak üzere; turşu, çiğ sucuk, ekmek, bira, şarap, kımız ve kefir probiyotiklerden zengin gıda maddeleridir.

*Probiyotikler esas olarak laktik asit bakterileridir.
*Probiyotik olarak en sıklıkla kullanılan mikroorganizmalar laktik asit bakterileri (Lactobacillus spp, Streptococcus spp, Enterococcus spp, Leuconostoc spp, Pediococcus spp, Bifidobacterium spp.) ve Saccharomyces boulardii’dir.
*S.boulardii, ilk kez Dr. Boulard tarafından Uzakdoğuda yetişen tropikal bir meyvenin kabuğundan izole edilen bir maya mantarıdır (Reid ve ark., 2003; Gültekin, 2004).
*Gastrointestinal sistem florası doğumda steril iken yenidoğan döneminde doğumun 2. ve 5. Günlerinden itibaren anne sütü alımına bağlı olarak bifidobakteriler gaitada (1010-1011/g gaita) artar, flora normal hale gelir ve bu durum immün sistemin aktivasyonunun sağlanmasında rol oynar.

Probiyotik mikroorganizmaların sağlık üzerine nasıl etkileri bulunmaktadır?
1) Probiyotikler, patojen bakterilerin sayısını azaltmaktadırlar. Patojen bakteriler vücut direncini azaltan organizmada hastalık faktörlerinin oluşmasına neden olan mikroorganizmalardır. Probiyotik mikroorganizmalar, patojen bakterilerin gelişmelerini, asetik asit ve laktik asit gibi organik asitler sentezleyip ortamın pH’sını düşürerek diğer bakterilerin uygun şartlarda yaşamasını önler ve bağırsak hareketlerini arttırırlar.

2) Bağırsak yüzeyine patojenlerin bağlanmasını ve besin elementlerinin patojenler tarafından önlerler.

3) Barsak enzim aktivitesine etki ederek laktaz, maltaz, sükraz aktivitesini arttırırlar. Böylelikle karbonhidrat metabolizmasında rol oynarlar.

4) Amonyak gibi toksik öğelerin bağırsak yüzeyinden emilimini önlerler.

5) Probiyotiklerin, bağışıklık sistemimiz üzerinde çok büyük etkileri bulunmaktadır. İmmün sistemin büyük çoğunluğu bağırsaklara yerleşmiş olarak bulunduğu için probiyotiklerin bağırsaktaki yararlı bakteri sayısını arttırması sonucu immün sistemin bu durumdan olumlu etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle intestinal sistem hastalıkları başta olmak üzere karaciğer, Helicobakter pylori, ağız-diş sağlığı, ürogenital sistem hastalıkları, laktoz intoleransı, konstipasyon(kabızlık) semptomlarının hafifletilmesi, immun sistemin uyarılması, allerji, kanser (antitümör ve antikanserojen etkileri), çeşitli tip diyarelerin önlenmesi, kolesterol düzeyinin regülasyonu ile ilgili pozitif etkilerden bahsedilmektedir.
Özellikle nedeni bilinmeyen ishallerde iyileştirici etki gösterdikleri saptanmıştır. Örneğin, yoğurtta bulunan Lactobacillus GG türü antibiyotiklerin oluşturduğu ishalin kontrolünde olumlu etki göstermektedir.

6) Probiyotiklerin karaciğer için de çeşitli faydaları vardır. Özellikle amonyak gibi toksik öğelerin emilimini ve üreaz seviyesini azaltarak son dönem karaciğer yetmezliğinin önemli bir komplikasyonu olan hepatik ensefalopatinin gidişatını yavaşlattığı görülmüştür

Yazar hakkında

melisaakol administrator

Kuşadası'nda doğdum. İlk ve orta öğretimimi Kuşadası'nda tamamladım. Aydın Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Üniversitede ise beslenme ve diyetetik bölümünü tercih ederek, Başkent Üniversitesi'ni "diyetisyen" ünvanı ile tamamladım. Yüksek lisans eğitimime Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji programında devam etmekteyim.

Bir cevap yazın